بیش از 300 تیم فوتبال در لیگ های آذربایجان غربی فعال هستند