پیروزی در فضای مجازی با سیستم مولد و انتقال دهنده محتوا است/ تجربه کشورهایی که راه نفوذ را بر فیس‌بوک