نشست «شبکه های اجتماعی موبایلی؛ ابعاد و پیامدها» برگزار می‌شود