زمان برگزاری جشنواره فیلم‌های فناوری و صنعتی مشخص شد