مسابقات انتخابی تیم‌ملی ووشوی مردان سه‌شنبه آغاز می‌شود