سجادی: ملاک ما برای انتخاب فدراسیون‌های برتر تنها تفاهم‌نامه نیست