همصدا شدن یک مقام دولتی با منافقان و ضد انقلاب علیه ظریف!