رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد: برنامه تولید سالانه ۳ میلیون خودرو در کشور تا ۶ سال آینده