توقيف 32 خودرو با خلافي بيش از ده ميليون ريال در جيرفت