استعفای رییس هیات کشتی قزوین برای حل مشکلات این رشته مطرح شد