نتانیاهو: نگویید توافق ایران اسرائیل را به خطر نمی اندازد