عربستان هر آن‌چه نشان از زندگی دارد را نابود می‌کند