تعداد سوله‌های بحران تهران به 100 عدد رسید؛ افزایش 3 برابری تجهیزات آتش‌نشانی