مذاکره‌کننده‌گان غافلگیر نشوند/ ظریف تمامی خطوط قرمز را پاس بدارد/ با لبخند دشمن دچار خطا نشوید