تصویری از حرف زدن پرویز پرستویی برای مستند ناصر حجازی