صادقیان خیلی زود با پول و شهرت اشباع شد / پرسپولیس از حالا به فکر رویارویی با یکی از دو تیم الهلال و ال