توقیف 32 خودرو با خلافی بیش از 10 میلیون ریال در جیرفت