واگذاری 9 هزار کارت ملی هوشمند به متقاضیان استان ایلام