سیزدهمین دوره آزمون قرآن در شهرستان فردیس برگزار شد