اولین مرحله انتخابی تیم ملی تکواندو دانشجویان برگزار می‌شود