20هزار تن افزایش صادرات سیب زمینی در گلستان نسبت به سال گذشته