شهردار تهران از افزایش سه برابری تجهیزات برای مقابله با بحران خبر داد