نصرالله سجادی: 13 مرکز سنجش توسعه ورزش قهرمانی در استان‌ها فعال می‌شود