کارگاه آموزشی «تئاتر کاغذی» در آبادان برگزار می‌شود