ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران - کرج و محدوده پل جاجرود