زنان کوفه در کرسی فقه و تفسیر حضرت زینب(س) شرکت می‌کردند