واکنش مطهری به لغو سخنرانی‌اش در مشهد/ نباید به حاشیه سازان شخصیت داد