بذرپاش: بالاخره فک شیت منتشر شده یا می شود؟/ کواکبیان: نظارت بر سیستم دفاعی و نظامی را نمی پذیریم