استقبال شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران/ افزایش ظرفیت‌های بورس اوراق بهادار