مراسم آغاز اکران های دانشگاهی مستند «روزهای خرداد» فردا در دانشگاه اصفهان