زمزمه سفر رئیس جهمور به البرز شنیده می شود/ اولویت ها شناسایی شود