تبیین سبک زندگی اسلامی در دستور کار شورای فرهنگ عمومی کشور