آمریکا از تجهیز عربستان به بمب‌های خوشه‌ای درحمله به یمن دفاع کرد