درآمدزایی بیش از 177 میلیون دلارکالاهای صادراتی خراسان جنوبی به خارج از کشور