6 کشته در برخورد وانت نيسان با پژو پارس در اتوبان قم