قائم‌مقام کمیته ملی موزه‌های ایران: مقطع دکتری رشته موزه‌داری باید راه‌اندازی شود