رونمایی از کتاب «سیاست و حکومت در نهج البلاغه» در سرچشمه