پیش‌نویس اساس‌نامه با سیاست‌های مراجع جهانی ورزش در تعارض است