رضا دودانگه: یکسری افراد خاص همواره به برون مرزی اعزام می‌شوند/ مسئولان دلسوزتر باشند