فیلم/ سرکوب اعتراضات شهروندان درجه ۳ از سوی پلیس رژیم صهیونیستی