اعتراض روزنامه زنجیره‌ای به عملکرد اقتصادی دولت/ شرق: گویا قرار نیست کسی برای رفع مشکلات اقتصادی کار