تولید روزانه دو میلیون و 800 هزار بشکه نفت در سه ماه نخست امسال