کشته شدن دو فرد مسلح مقابل یک نمایشگاه ضد اسلامی در دالاس