در صورت در کورس نبودن استقلال برای کسب سهمیه/دربی پایتخت 24 اردیبهشت برگزار می شود