دفاع روحانی از اظهارات جنجالی‌اش/ با کلت نمی‌شود اجتهاد کرد