تراکتورسازی ایران- الاهلی امارات؛ بازی تشریفاتی شاگردان اولیویرا