نادر ابراهیمی و شکوه قاسم نیا در سرای اهل قلم کودک تجلیل می‌شوند