128 هزار‌مین مسکن روستایی مازندران در سوادکوه اجرایی می‌شود