یادواره شهدای کارگر شهرستان برخوار برگزار شد / تصاویر