فاضلی: توافق سال گذشته مطلوب بود / سازمان امور مالیاتی: در راستای اطلاع رسانی به اصناف کمک می‌کنیم